Wat is Echografie?
Echografie is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen. Ze hebben een zo hoge frequentie dat ze voor de mens niet hoorbaar zijn ‘ultrageluid'. Nadat een geleidingsgel op je buik is aangebracht, worden doormiddel van een transducer (het apparaatje waarmee de echoscopiste over je buik beweegt) de beelden van het kind zichtbaar gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het maken van een echo op deze manier geen nadelige effecten of bijwerkingen voor het ongeboren kind en de zwangere heeft.

De Medische Echo:
De medische echo is gericht op het aantonen of uitsluiten van eventuele afwijkingen. Deze echo’s worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor SEO’s en nekplooimetingen neemt u contact op met uw verloskundige.

De Niet Medische Echo [Pretecho]:
Een pretecho werkt net als een normale echo. Hier heb je geen verwijsbrief van je verloskundige of gynaecoloog voor nodig. Op een groot beeldscherm kijk je samen, (ook partner, vrienden en familieleden zijn van harte welkom) met onze echoscopiste naar je kindje in de buik. Zij zal je uitgebreid uitleg geven bij de bewegende beelden. Het is tijdens het maken van deze echo’s de bedoeling het kindje zo mooi en duidelijk mogelijk aan jullie te laten zien.

De pretecho, 2D-3D-4D is er juist voor bedoeld om u een prachtige eerste indruk te geven van uw kindje. Mocht er tijdens een echo bij je kindje toch een afwijking worden geconstateerd dan zal in overleg met jullie altijd contact opgenomen worden met uw verloskundige of gynaecoloog.

De bewegende beelden van het kindje worden opgeslagen op een DVD inclusief de uitleg van de echoscopiste en samen met enkele foto’s na afloop aan u overhandigd.

Het beste moment voor een Pretecho:
U kunt in principe op elk moment in de zwangerschap een echo van uw kindje laten maken, bij niet medische echo's vanaf 16 weken zwangerschapsduur en het liefs ná de 20 weken echo.
De ideale periode voor een pretecho 3D en 4D is tussen de 22e en 32e week van je zwangerschap. Op verzoek van de ouder(s) is het mogelijk om vanaf een zwangerschapsduur van 16-18 weken het geslacht van de baby te bepalen.
Wil je het geslacht niet weten, dan komt het geslacht ook niet herkenbaar in beeld.

Opmerkingen geslachtsbepaling:
* 14-15 weken kunnnen wij het geslacht soms al zien
* 16-17 weken kunnen wij het geslacht vaak zien
* vanaf 18 weken kun je het eigelnlijk altijd zien

Let op: bij de medischecho/SEO wordt aan u altijd gevraagd of u het geslacht wilt weten.

Kwaliteit en garantie van de pretecho:
De kwaliteit van de echobeelden is van bepaalde factoren afhankelijk:
  • De ligging van het kindje.
  • De hoeveelheid van het vruchtwater en de verdeling daarvan.
  • De beweeglijkheid van het kindje.
  • Je eigen lichaamsbouw en gewicht.
  • Zwangerschapsduur

Bovenstaande factoren zijn niet altijd direct beïnvloedbaar. Het kan voorkomen dat het kindje niet gunstig ligt, en wij geen duidelijke 3D-4Dbeelden kunnen laten zien, de zgn no-show.